# اینورتر_های_خورشیدی

اینورتر های خورشیدی CARSPA

اینورتر های خورشیدی CARSPA: فروشگاه انرژی خورشیدی نماینده اینورتر های خورشیدی شرکت CARSPA: شبه سینوسی:300W-500W-800W-1000W-1600W تمام سینوسی:400W-600W-1000W-1500W-2000W-3000W دانلود کاتالوگ: https://www.dropbox.com/sh/qmflaflgcafazs9/AACBXGhSube3AJluFBudnec6a?dl=0 دانلود لیست قیمت: https://www.dropbox.com/s/ehv4rzu3egif81x/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1.pdf?dl=0
/ 0 نظر / 84 بازدید